Jan BENEŠ

Bakalářská práce

Webová aplikace pro zpracování a transformaci XML dokumentu

Web application for processing and transforming of XML documents
Anotace:
Tato práce navazuje na dvě původní bakalářské práce z minulého akademického roku. Realizuje a popisuje integraci dvou Java aplikací z původních prací, do podoby webové aplikace. Výsledná webová aplikace umožní transformovat vstupní XML dokument do podoby logického programu a také umožní vstupní dokument normalizovat. Nejprve bude čtenář seznámen s výchozím stavem obou původních prací. Následuje představení …více
Abstract:
This work is based on two original works from the previous academic year. It implements and describes the integration of two Java applications from the original works into a form of web application. The resulting web application allows to transform the input XML document into a logic program and it also allows to normalize this document. Firstly, the original works are analysed. Secondly, the most …více
 

Klíčová slova

Webová aplikace Java applet XML
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠ, Jan. Webová aplikace pro zpracování a transformaci XML dokumentu. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd