Olga Kurganskaia

Bakalářská práce

Zhodnocení rizik nelegální migrace ve vztahu k bezpečnosti občanů a státu v Ruské Federaci

Risk Assessment of Illegal Migration to the Security of Citizens and the State in Russian Federation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat reálná rizika nelegální migrace, která mohou ohrozit bezpečnost občanů a státu. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, které se vztahují k nelegální migraci. V praktické části se zabývám identifikací a analýzou rizik a snažím se nalézt cesty, jak zabránit nelegální migraci, která je pro každou společnost nebezpečná.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the real risks of illegal migration, which can endanger the security of citizens and the state. The theoretical part describes basic concepts related to illegal migration. In the practical part I deal with the identification and analysis of risks and I try to find ways to prevent illegal migration, which is dangerous for every company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kurganskaia, Olga. Zhodnocení rizik nelegální migrace ve vztahu k bezpečnosti občanů a státu v Ruské Federaci. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe