Bc. Jan Černý

Diplomová práce

Kvantitativní stanovení vybraných síranů s ohledem na jejich průmyslové využití

Quantification of selected sulphates with respect to industry utilization
Anotace:
Diplomová práce shrnuje výsledky studia vybraných metod z hlediska jejich vhodnosti pro kvantitativní stanovení anhydritu, bassanitu a sádrovce. První část je literární rešerše shrnující mineralogickou charakterizaci vápenatých síranů, základní informace o fyzikálních principech a využití RTG difrakce v metodách kvantitativního stanovení a charakteristiky analytických metod interního standardu, konstantního …více
Abstract:
The diploma thesis summarizes the results of studies of selected methods of X-ray diffraction phase analysis in terms of their suitability for the quantitative determination of anhydrite, bassanite and gypsum. The first part is a literature research summarizing the mineralogical characterization of calcium sulfate, basic information on physical principles and the use of X-ray diffraction methods of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma