Bc. Iveta Zieglová

Master's thesis

Strategická kultura Íránu a zbraně hromadného ničení

Strategic Culture of Iran and Weapons of Mass Destruction
Anotácia:
Írán a jeho jaderný program patří mezi nejaktuálnější otázky světové bezpečnosti. Diplomatická jednání s touto zemí ale bývají velmi složitá. K pochopení motivů strategického jednání a myšlení Íránu může přispět studium jeho strategické kultury. Tento koncept má pomoci pochopit a interpretovat myšlení a chování aktérů, jejichž kroky se mohou ostatním jevit jako iracionální. Práce ve své teoretické …viac
Abstract:
Iran and its nuclear program is one of the most urgent issues of global security. However, diplomatic negotiations with this country tend to be very complex. Studying of strategic culture can help us to understand the motives of Iranian strategic thinking and action. The concept is designed to help to understand and interpret the thinking and behavior of actors whose actions may seem irrational to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedúci: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií