Simona Dušková

Bachelor's thesis

Barviva ve farmacii

Dyes in Pharmacy
Abstract:
Na základě literární rešerše podává tato práce stručný přehled o historii, principu a využití barviv ve farmacii. Obsah je rozdělen do tří částí. První část je věnována historii přírodních a syntetických barviv, druhá se zabývá jejich chemickou klasifikací a třetí je zaměřena na aplikace barviv ve farmacii a uvádí příklady syntéz některých z nich.
Abstract:
Based on a literature research, this work gives a brief overview of the history, principles and the use of dyes in pharmacy. The content is divided into three parts; the first part is devoted to the history of natural and synthetic dyes, the second part deals with the chemical classifications and the third part focuses on the application of dyes in pharmacy and also some examples of their synthesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2016
  • Supervisor: Ing. Oldřich Machalický, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dušková, Simona. Barviva ve farmacii. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Farmacochemistry and Medicinal Materials / Farmacochemistry and Medicinal Materials

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.