Simona Dušková

Bakalářská práce

Barviva ve farmacii

Dyes in Pharmacy
Anotace:
Na základě literární rešerše podává tato práce stručný přehled o historii, principu a využití barviv ve farmacii. Obsah je rozdělen do tří částí. První část je věnována historii přírodních a syntetických barviv, druhá se zabývá jejich chemickou klasifikací a třetí je zaměřena na aplikace barviv ve farmacii a uvádí příklady syntéz některých z nich.
Abstract:
Based on a literature research, this work gives a brief overview of the history, principles and the use of dyes in pharmacy. The content is divided into three parts; the first part is devoted to the history of natural and synthetic dyes, the second part deals with the chemical classifications and the third part focuses on the application of dyes in pharmacy and also some examples of their synthesis …více
 

Klíčová slova

barviva farmacie aplikace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Machalický, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dušková, Simona. Barviva ve farmacii. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.