Jan ŠMOLÍK

Bachelor's thesis

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace pro objekt Víceúčelový objekt pro sport a volný čas v Plzni

DRAFT THE BUILDING AND ELABORATION OF PROJECT DOKUMENTATION FOR THE MULTIPURPOSE BUILDING FOR SPORT AND FREE TIME IN PILSEN
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem objektu a zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení víceúčelového objektu pro sport a volný čas v Plzni. Cílem práce je návrh dispozičního, konstrukčního a technického řešení a zvolení vhodného umístění objektu. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD 2012. Pro vytvoření vizualizace objektu byl použit program ArchiCAD 18. Textová část byla vytvořena v …more
Abstract:
This work deals with draft and elaboration of project documentation for building permits of the multipurpose object for sport and for a free time in Pilsen. The goal of the work is design layout, structural and technical aspects and selecting a suitable location for building. The drawing part of the project was done by the usage of AutoCAD 2012. The visualization of the building was achieved with programmes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Hana Staňková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMOLÍK, Jan. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace pro objekt Víceúčelový objekt pro sport a volný čas v Plzni . Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/