Bc. Martin Axman

Diplomová práce

Začlenění osob s MP do týmových sportovních her - fotbalu: přínosy a limity

Incorporating Mental Disabilities into Team Sports Games - Soccer: Benefits and Limits
Anotace:
Diplomová práce se zabývá individuálním i týmovým herním výkonem mentálně postižených sportovců a jejich zdravých partnerů ve sjednoceném fotbale (Unified Football) realizovaném v rámci Speciálních olympiád. Cílem je porovnání dosažených výsledků testů fitness a testů individuálních dovednostní IST (Individual Skills Tests), následná komparace výsledků herní úspěšnosti mentálně postižených sportovců …více
Abstract:
The diploma thesis deals with individual and teamwork performance of mentally handicapped athletes and their healthy partners in Unified Football realized within the Special Olympics. The aim is to compare the results of fitness tests and tests of individual skills (IST), then compare the results of game success of mentally handicapped athletes and their healthy partners with the results of completely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií