Theses 

Analýza produktu – zdroj konkurenční výhody – Ing. Filip Štandl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Ing. Filip Štandl

Bakalářská práce

Analýza produktu – zdroj konkurenční výhody

Product analysis - a source of competitive advantage

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza strojního zařízení pomocí nástrojů marketingového mixu. Zvoleným produktem je mobilní drtič Sandvik QJ330. Pro úspěšné splnění hlavního cíle práce je třeba se též zabývat i analýzou trhu a konkurence. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část informuje o aktuálnosti vybraného tématu a stanovuje základní cíle práce. Druhá část se věnuje teorii k aplikační stránce práce – tedy segmentaci a analýze trhu, analýze konkurence a analýze produktu z hlediska marketingové mixu. Třetí část práce (aplikační) již popisuje konkrétní rozdělení a požadavky trhu, konkurenci a především charakterizuje zmíněný produkt, který je analyzován v pojetí klasického marketingového mixu. Poslední čtvrtá část bakalářské práce shrnuje a odpovídá na vytyčené cíle práce.

Abstract: Object of bachelor thesis is analysis of machinery from marketing mix point of view. Chosen product is mobile crusher Sandvik QJ330. For successful reaching of main target is necessary to make analysis of market and competitors. Bachelor thesis is divided to four main parts. First part describes basic information about actuality of chosen topic and sets main targets. Second part is oriented on theoretical information needs to be known for application part – it is market segmentation and analysis, competitor analysis and mainly product analysis from marketing mix point of view. Third part (application part) finally describes dividing and needs of market, competitors and mainly chosen product which is analysed from marketing mix point of view. Fourth part summarizes bachelor work and answers stated targets.

Klíčová slova: Analýza trhu, analýza konkurence, analýza produktu, cena, distribuce, kamenivo, marketingový mix, mobilní drtič, propagace, recyklace, segmentace trhu, zákazník.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz