Ing. Filip Štandl

Bachelor's thesis

Analýza produktu – zdroj konkurenční výhody

Product analysis - a source of competitive advantage
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza strojního zařízení pomocí nástrojů marketingového mixu. Zvoleným produktem je mobilní drtič Sandvik QJ330. Pro úspěšné splnění hlavního cíle práce je třeba se též zabývat i analýzou trhu a konkurence. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část informuje o aktuálnosti vybraného tématu a stanovuje základní cíle práce. Druhá část se věnuje teorii …more
Abstract:
Object of bachelor thesis is analysis of machinery from marketing mix point of view. Chosen product is mobile crusher Sandvik QJ330. For successful reaching of main target is necessary to make analysis of market and competitors. Bachelor thesis is divided to four main parts. First part describes basic information about actuality of chosen topic and sets main targets. Second part is oriented on theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Tereza Dvořáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication