Ing. Filip Štandl

Bachelor's thesis

Analýza produktu – zdroj konkurenční výhody

Product analysis - a source of competitive advantage
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je analýza strojního zařízení pomocí nástrojů marketingového mixu. Zvoleným produktem je mobilní drtič Sandvik QJ330. Pro úspěšné splnění hlavního cíle práce je třeba se též zabývat i analýzou trhu a konkurence. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část informuje o aktuálnosti vybraného tématu a stanovuje základní cíle práce. Druhá část se věnuje teorii …viac
Abstract:
Object of bachelor thesis is analysis of machinery from marketing mix point of view. Chosen product is mobile crusher Sandvik QJ330. For successful reaching of main target is necessary to make analysis of market and competitors. Bachelor thesis is divided to four main parts. First part describes basic information about actuality of chosen topic and sets main targets. Second part is oriented on theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication