Bc. Eva Lopatová

Diplomová práce

Barevné vidění živočichů

Colour vision of animals
Anotace:
Barevné vidění je schopnost vnímat jednotlivé složky světelného spektra podle jejich vlnové délky. Rozlišovat barvy je schopen nejen člověk, ale v různé míře i četní jiní živočichové. Práce je zaměřena na shrnutí poznatků o barvě světla, barvě jako takové a principech vnímání barevných podnětů. Popisuje i jednotlivé typy očí, které se u živočichů vyskytují. Dále se věnuje fyziologickým a biochemickým …více
Abstract:
Colour vision is the ability to perceive separate components of the spectrum of light in accordance with their wave lengths. Not only humans are able to distinguish between colours, but many other animals are able to in varied degrees. This work concentrates on overall understanding the problematics of the colour of light, colour itself and the principles of the reception of colour stimuli. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství biologie pro střední školy