Theses 

Implementace Continuous Integration prostředí v malé firmě – Zbyněk Ungermann

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Zbyněk Ungermann

Diplomová práce

Implementace Continuous Integration prostředí v malé firmě

Implementation of Continuous Integration Enviroment in Small Company

Anotace: Tato práce se zabývá implementací procesů pro podporu vývoje software použitím metod Continuous Integration a řízení projektů pomocí agilních metodik v malé společnosti, orientované na vývoj software na klíč. V této práci je popsán postup a vlastní implementace těchto procesů, jakož i výsledky, kterých bylo dosaženo. Dále se práce zbývá identifikací výkonnostních ukazatelů sloužících ke kontrole a hodnocení zde prezentovaných postupů.

Abstract: This thesis deals with the topic of implementing processes supporting software development tasks using Continuous Integration methods and supporting project management tasks using Agile methods, implemented in a small sized company. The thesis describes the tasks and the actual implementation of these processes, as well as the results achieved. The approach used to identify performance metrics for project monitoring and evaluation of processes implemented is described in the thesis as well.

Klíčová slova: Continuous Integration, výkonnostní ukazatele, KPI, projektové řízení, vývoj software, agilní metodiky, CruiseControl.NET

Keywords: Continuous Integration, performance indicators, KPI, project management, software development, agile, CruiseControl.NET

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Svatopluk Štolfa
  • Oponent: Jan Kožusznik

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz