Bc. Martin Erik Iltis

Diplomová práce

Model integrované interní komunikace v organizaci

A model of integrated internal communication in an organization
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje široké problematice interní komunikace. Ta hraje klíčovou roli při rozhodování o vnitřních vztazích organizace a přispívá ke spokojenosti zaměstnanců. Je také úzce provázána s public relations a dalšími komunikačními aktivitami, které jsou předpokladem pro úspěšné budování dobrého jména celé organizace. Teoretický rámec práce nabízí ucelený výklad problematiky s podrobným …více
Abstract:
This master thesis analyzes the internal communications function which plays a key role in shaping organizations’ internal relations as well as in contributing to the overall employee satisfaction. The phenomenon of internal communications is also closely intertwined with public relations and various other communications activities which together form the prerequisite for building and sustaining an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní