Theses 

Indigenous Knowledge and Preservation of Natural Resources – Bc. Martin Lang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Lang

Diplomová práce

Indigenous Knowledge and Preservation of Natural Resources

Indigenous Knowledge and Preservation of Natural Resources

Anotace: Tato práce je zaměřená na původní kultury a důležitost aplikace jejich jednotlivých znalostí o správě přírodních bohatství a zásob. Cílem práce je poukázat na fakt, že implementace těchto znalostí - a hlavně těch, které se týkají životního prostředí - do systému správy a nakládání s přírodním bohatstvím by mohla významně zvýšit šanci na zajištění dlouhodobě udržitelných přírodních zdrojů pro budoucí generace. Tato práce je psána ve světle ekologických problémů moderního světa. Ať už mluvíme o znečištění ve městech, obsahu plastů v oceánech, vysokých úrovních rtuti v tělech ryb nebo zvyšování hladiny oceánů vlivem globálního oteplování. Každá ze zmíněných problematik má přímý vliv na přírodní zdroje a jejich zásoby. Aplikováním tradiční ekologické znalosti (TEK) do správy přírodních zdrojů se západní kultury mohou naučit jak správně a efektivně pečovat o přírodní zdroje.

Abstract: This thesis focuses on indigenous cultures and the importance of application of their respective Indigenous Knowledge into natural resources management. This thesis aims at proving that implementation of Indigenous Knowledge – and more specifically, Traditional Ecological Knowledge (TEK) – into the resource management, would significantly increase the chances of providing and securing a sustainable future for next generations. This thesis was written in the light of modern-day ecological challenges that humankind faces. Whether it is pollution in cities, plastics in oceans, high levels of mercury in fish, raising sea levels due to global warming phenomena, every single environmental challenge directly affects the supplies of our natural resources. By applying Traditional Ecological Knowledge into resource management, non-indigenous society can learn how to manage and take care of the resources it has.

Keywords: Indigenous Knowledge, Indigenous Peoples, Traditional Ecological Knowledge, resource management, natural resource preservation, sustainable resources

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz