Mgr. Adéla Bartáková

Bakalářská práce

Stavební vývoj kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích na pozadí historických událostí

Building Process of the Convent Rosa Coeli in Dolní Kounice on Historical Background
Anotace:
V práci jsou vylíčeny dějiny premonstrátského kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích od jeho založení v roce 1181 až po jeho osudy po zániku v první polovině 16. století. Zvláštní důraz je kladen na architektonický popis stavby, její stavební vývoj (původně románská stavba byla přestavěna ve 14. století na gotickou) a její sochařské fragmenty.
Abstract:
In this essay is described the history of the convent Rosa Coeli in Dolní Kounice from its foundation in 12th century till its history after its doom in first half of 16th century. Especial interest is taking in a description of the edifice, its building process (primary Romanesque convent was rebuilt into Gothic in 14th century) and its sculpture.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma