Ing. Jakub Fodor

Bakalářská práce

The Relevance of Stochastic Variables in Economics

The Relevance of Stochastic Variables in Economics
Anotace:
Moje práce se soustředí na aplikaci a limitace použití stochastické veličiny v ekonomii. V první části uvádím, jak teoretický základ aplikace teorie pravděpodobnosti v ekonomii, tak i námitky proti tomuto použití. V následující části představím hlavní argumenty současných debat o relevantnosti použití stochastických veličin v ekonomii. Následně ve své práci uspořádám tyhle argumenty na základě jejich …více
Abstract:
The thesis focuses on the applications and limitations of the use of stochastic variables in economics. In the first part, I provide theoretical base for the application of probability calculus in economics, as well as objections against it. In the next part, I introduce the main arguments of the present discourse on the relevance of stochastic variables in economics. In the concluding part, I structure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Ekonomie

Práce na příbuzné téma