Bc. Anna Krtičková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření v profesi speciální pedagog

Burn - out syndrome in profession of special education teacher
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou syndromu vyhoření v profesi speciálního pedagoga. Úvod diplomové práce je věnován inkluzivnímu vzdělávání, oboru speciální pedagogika, další část popisuje osobnost speciálního pedagoga. Následující část teoretické práce popisuje syndromu vyhoření, jeho prevenci, příčiny vzniku a mechanismy jeho zvládání. Výzkumná část diplomové práce popisuje metody a postupy výzkumu …více
Abstract:
The magister thesis analyses burnout syndrome in profession of special education teacher. In the introduction of the thesis, there is given an overview of the inclusive education and professional requirements of special education teacher, the next part describes personality of special education teacher. The final chapter of the theoretical part is dedicated namely to burnout syndrome and its symptoms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele