Bc. Anna Krtičková

Master's thesis

Syndrom vyhoření v profesi speciální pedagog

Burn - out syndrome in profession of special education teacher
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou syndromu vyhoření v profesi speciálního pedagoga. Úvod diplomové práce je věnován inkluzivnímu vzdělávání, oboru speciální pedagogika, další část popisuje osobnost speciálního pedagoga. Následující část teoretické práce popisuje syndromu vyhoření, jeho prevenci, příčiny vzniku a mechanismy jeho zvládání. Výzkumná část diplomové práce popisuje metody a postupy výzkumu …more
Abstract:
The magister thesis analyses burnout syndrome in profession of special education teacher. In the introduction of the thesis, there is given an overview of the inclusive education and professional requirements of special education teacher, the next part describes personality of special education teacher. The final chapter of the theoretical part is dedicated namely to burnout syndrome and its symptoms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education for Teachers