Bc. Roman Zatloukal

Diplomová práce

Péče o zaměstnance v soukromém a státním sektoru v České republice

Employee care in private and state sector in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá péčí o zaměstnance v soukromém a státním sektoru v České republice. V teoretické části je zmíněna oblast zaměstnanosti a řízení lidských zdrojů. Dále je zde uvedena právní úprava zaměstnanců, vysvětlení pojmu a systému péče o zaměstnance, v němž je definována povinná, smluvní, dobrovolná péče a také charakteristika faktorů, ovlivňující zaměstnance při jejich výkonu práce. …více
Abstract:
This thesis is devoted to the topic of an employee care in the public and private sector in the Czech Republic. Theoretical part focuses on an employment and human resources management. Furthermore, it is focused on legal issues concerning employees, explanation of a concept and system of employee care, where compulsory, contractual and voluntary care is defined and also characteristics of factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Červenclová
  • Oponent: Ing. Eva Škorňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů