Mgr. Lada Fredy

Bakalářská práce

Novodobé otroctví v kontextu České republiky

Modern Slavery in the Czech Republic
Anotace:
Novodobé otroctví v právním kontextu české legislativy a legislativy EU. Česká republika jako země zakotvená v evropském právním rámci nepatří k zemím, kde by byl pojem novodobého otroctví běžně nastolovaným problémem, přesto se v posledních letech stále častěji objevují případy porušování lidských práv, a to zejména v souvislosti s odhalováním trestné činnosti spojené s organizovaným zločinem. V práci …více
Abstract:
Modern slavery in the legal context of Czech legislation and EU legislation. Czech republic as a country anchored in European legal frame does not belong to the countries which would deal regurlarly with the issue of modern slavery. However in the recent years Czech republic faces more and more often the cases of the breach of human rights and this happens mainly in criminal acts related to organized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta