Bc. Ondřej Chýlek

Bakalářská práce

Marketingová strategie internetového obchodu

E-commerce marketing strategy
Anotace:
Cílem bakalářské práce je soustředit se na marketingovou strategii internetového obchodu Laporte.cz a pomocí provedení vhodného marketingového výzkumu představit návrhy pro optimalizaci současného postavení na trhu. Teoretická část práce se věnuje základním pojmům z oblasti marketingu, definuje marketingovou strategii a internetový marketing. V praktické části práce je představen profil daného internetového …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to focus on the marketing strategy of the online store Laporte.cz and to present proposals for optimizing the current market position by conducting appropriate marketing research. The theoretical part of the thesis deals with basic concepts in the field of marketing, defines marketing strategy and internet marketing. The practical part of the work presents the profile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kdrau/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management