Bc. Ivana Valčáková

Diplomová práce

Alternativní komunikace žáků základní školy speciální a její využití v rodině a domově pro osoby se zdravotním postižením

Atlernative Communication in Students of Special Elementary School and its Usage in Families and Social Care Institutions
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou komunikační systémy žáků získávané ve školním prostředí užívány také v rodině a v domově pro osoby se zdravotním postižením. Dále zjišťuje vliv sociálního prostředí na rozvoj komunikace žáků a hodnotí spolupráci školy s rodinou a domovem z hlediska zavádění alternativního způsobu komunikace. Teoretická část se věnuje charakteristice žáka základní školy speciální …více
Abstract:
The main goal of this disertation is to find out, if communication systems gained in school enviroment are used also in family and at handicaped people`s homes. Also discovers the influence of social enviroment on development of communication of pupils and evaluates cooperation of school with family and home in introducing alternative way of communication point of view. Theoretical part persues characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta