Bc. Martina Kubečková

Master's thesis

Hodnocení rozdílů barev - vliv geometrie měření

Evaluation of color differences-influence of measurement geometry
Abstract:
Tato práce řeší hodnocení rozdílů barev a vliv geometrie měření na barevné rozdíly. Cílem práce je i ověření účinnosti diferenční rovnice AUDI2000 pro textilní materiály. Vyhodnocení probíhalo na základě měření spektrofotometry a obrazovou analýzou. Získané kolorimetrické hodnoty z těchto měření byly použity k analýze diferenční rovnice AUDI2000, která byla následně ověřena pomocí normované rovnice …more
Abstract:
This work solves the evaluation of color differences and influence of measurement geometry on color differences. Additionally, the work aimed to verify the effectiveness of the differential equation AUDI2000 for textile materials. The evaluation was performed on the basis of spectrophotometer measurements and image analysis. The colorimetric values obtained from these measurements were used to analyze …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kubečková, Martina. Hodnocení rozdílů barev - vliv geometrie měření. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technical University of Liberec

Faculty of Textile Engineering

Master programme / field:
Industrial Engineering / Product Engineering