Theses 

3D tisk prostředkem pro popularizaci technických předmětů. – František RUBÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - základy technických věd a informačních technologií

František RUBÁČEK

Bakalářská práce

3D tisk prostředkem pro popularizaci technických předmětů.

3D printing means for the popularization of technical subjects

Anotace: Bakalářská práce popisuje technologii 3D tisku. Práce je zaměřena na vývoj 3D tiskáren, vývoj projektu REPRAP, popisem materiálů pro tisk a samotnou aplikací ve 3D tisku ve školním prostředí. Významná část práce je zaměřena na projekt REPRAP, který má největší vliv na rozvoj 3D tisku. Práce popisuje stěžejní představitele projektu REPRAP Adriana Bowyera a Josefa Průšu.

Abstract: This bachelor thesis describes the technology of 3D printing. The work is focused on a development of 3D printers, RepRap project development, description of materials for printing and the application of 3D printing in the school environment. A significant part of the work is focused on the RepRap project, which has the greatest influence on the development of 3D printing. The work describes the core RepRap project leaders Adriana Bowyer and Josef Prusa.

Klíčová slova: 3D tisk, REPRAP, Prusa, Bowyer, ABS, PLA, model, tisk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RUBÁČEK, František. 3D tisk prostředkem pro popularizaci technických předmětů.. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz