Bc. Ondřej Zuzaňák

Master's thesis

Vizualizace běhových informací vyvíjených aplikací v prostředí IDE CodeLite

A Visualisation of a Run-time Information in CodeLite IDE
Abstract:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti vizualizace běhových informací. V teoretické části jsou v krátkosti rozebrány jednotlivé metody analýzy programů a jejich přínos pro cyklus vývoje software. Dále jsou popsány programy pro realizaci dynamické analýzy vyvíjených aplikací. Velký díl teoretické části se věnuje rešerši na téma vizualizace běhových informací ve vývojových prostředích. Poté …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to investigate the possibilities of the visualization of runtime information. Separate methods of the program analyses and their contribution in the software development cycle are shortly discussed in the theoretical part. Further are described programs for realisation of the dynamic analysis of developed applications. Substantial part of the theoretical part focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zuzaňák, Ondřej. Vizualizace běhových informací vyvíjených aplikací v prostředí IDE CodeLite. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe