MUDr. Milan Filipovič, Ph.D.

Disertační práce

Metoda opakované distrakce ve srovnávací studii současných a perspektivních vnitřních fixátorů při ošetření patologické thorakolumbální páteře

A Comparative Study of Current and Perspective Corrective Innerfixation Devices for Thoraco-lumbar Spine
Anotace:
Disertační práce Metoda opakované distrakce ve srovnávací studii současných a perspektivních vnitřních fixátorů při ošetření patologické torakolumbální páteře podává ucelený souhrn poznatků o léčbě dětských pacientů se skoliózou s cíleným zaměřením na operační léčbu metodou opakované distrakce bez fúze. V klinické části hodnotí přínos i nedostatky této metody a navrhuje jejich řešení. V experimentální …více
Abstract:
The defend doctoral thesis A comparative study of current and perspective corrective inner-fixation devices for thoraco-lumbar spine involves the summarizing of the current knowledge about the treating the early onset scoliosis with the aim pointed to fusionless repetitive spine distraction. In the clinical part it evalues acquisitions and imperfections of the technique and recommendes the solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Chirurgie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.