Jana Ježová

Master's thesis

Podnikatelský plán společnosti SnackBag a její expanze na zahraniční trh

The business plan for SnackBag company and its expansion into the foreign markets
Abstract:
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro nově vznikající podnikatelský subjekt v oblasti zdravého a rychlého občerstvení za účelem posouzení reálnosti tohoto podnikatelského záměru. Součástí plánu je i volba vhodné formy expanze pro potenciální expanzi firmy na zahraniční trh. Za účelem vytvoření podnikatelského plánu bylo nejprve nutné sepsání uceleného teoretického celku základních …more
Abstract:
The aim of this thesis is to create a business plan for the newly established business subject in the health food industry and evaluate the viability of the plan. The plan also includes the choice of the appropriate form of potential expansion into the foreign market. This thesis is divided into theoretical and practical parts. To create this business plan, firstly it was necessary to write down the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: Ivana Svobodová
  • Reader: Jitka Srpová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53125