Veronika Klímová

Bakalářská práce

Aplikace jako marketingový a prodejní nástroj

Application as a Marketing and Sales Tool
Anotace:
Předmětem bakalářská práce je IT aplikace využívaná pro prodejní a marketingové účely. Teoretická část je zaměřena na nástroje marketingové komunikace s důrazem na její nové formy včetně mobilních aplikací. Dále jsou v práci představeny možnosti využití technologií v oblasti osobního prodeje a výhody s tím spojené. V praktické části je popsána konkrétní aplikace včetně jejího zavedení v daném podniku …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is IT application used for sales and marketing purposes. The theoretical part is focused on the tools of marketing communication with an emphasis on its new forms, including mobile applications. In addition, I introduce the possibilities of using technologies in personal sales and the consequent benefits. The practical part describes specific application including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta