Bc. Pavla Tvrzníková

Diplomová práce

Informační tabule do obce - výukový projekt pro venkovskou málotřídní školu

Information Boards for a Village - Education Project at a Village Joint-Class School
Anotace:
Diplomová práce popisuje výukový projekt na vesnické málotřídní základní škole. Je rozdělena na dvě části - v té úvodní autorka seznamuje se současnou výukou na málotřídní škole a projektovou výukou obecně, ve druhé popisuje tvorbu a průběh konkrétního výukového projektu. Ten byl tvořen pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy, kteří v rámci výuky výtvarné výchovy připravili pro svou obec informační …více
Abstract:
This diploma thesis describes an educational project at a village elementary school with composite classes. It is divided into two parts – firstly the author introduces the current education system at the elementary school, as well as education managed by project in general. The second part consists of a description of the creation and implementation of a specific educational project. This was created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta