Bc. Tereza Václavová

Diplomová práce

Senior jako osoba ohrožená kriminalitou

Senior as a person threatened with crime
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá seniorem jako osobou ohroženou kriminalitou. Obsah práce je členěn na dva propojené celky, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje základním pojmům a poznatkům, které spojují toto téma. Úvodní kapitola se zabývá charakteristikou osoby seniora. Blíže specifikuje pohled na stáří, na oblast změn, se kterými se člověk potýká v této periodě života a …více
Abstract:
The submitted master's thesis deals with the senior as a person threatened criminality. The thesis is divided to two connected parts – the theoretical one and the practical one. The theoretical part deals with basic terms and facts, which connect the topic. The introductory chapter describes a senior citizen itself. It specifies old age and connected changes, which are typical for this period of life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Oliberius
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia