Bc. Ivan Marousek

Master's thesis

Text and images as persuasive instruments in advertising: a qualitative discourse analysis of the VW Beetle advertising campaign between the late 1950’s and the present time

Text and images as persuasive instruments in advertising: a qualitative discourse analysis of the VW Beetle advertising campaign between the late 1950’s and the present time
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje jazyk a obrazy reklam automobilu „Brouk“ od výrobce Volkswagen během šedesáti let jejího trvání. Práce zkoumá úlohu jazyka a obrazu v procesu multimodálního utváření obsahového sdělení v automobilové reklamě. Výzkum je založen na kvalitativní obsahové analýze vybraných reklam automobilu „Brouk“ pocházejících z různých historických etap a ze současnosti. Jednotlivé analýzy …more
Abstract:
This diploma thesis analyses the language and images of the Volkswagen Beetle advertisements throughout the last sixty years of their existence. Namely, it examines how the language and images contribute to multimodal meaning-making in car advertisements. The research is based on the qualitative content analysis of selected Volkswagen Beetle ads from various historical periods and the present. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language

Theses on a related topic