Bc. Petr Doseděl

Diplomová práce

Prognóza dopravního chování a návrh opatření pro intravilán města Chrudim s využitím dopravního modelu

Transport prognosis and suggestion for inner city of Chrudim using transport model
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou dopravního modelu a ověření plánovaného stavu města Chrudim. Pro práci je proveden dopravní průzkum, který slouží jako podklad dopravního modelu. Pro dopravní model jsou zpracovány a vyhodnoceny data získaná dopravním průzkumem. Současná dopravní situace je podrobně popsána v modelu, přičemž je vysvětlena i jeho tvorba. Na základě současného stavu je vytvořena prognóza …více
Abstract:
The master thesis deals with process of creating transport model and verification of planned state of city Chrudim. There is transport survey realized for the thesis serving as a foundation of transport model. For the transport model, there are processed and evaluated data which were obtained by transport survey. Current state of transport situation is described in detail using transport model with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doseděl, Petr. Prognóza dopravního chování a návrh opatření pro intravilán města Chrudim s využitím dopravního modelu. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy