Bc. Stanislava Čižmárová

Bakalářská práce

Hospodaření s majetkem státu dle slovenské a naší právní úpravy

Management of State Property According to Slovak and our Legislation
Abstract:
This Bachelor’s thesis focuses on interpretation of legal issues related to enactment of the state property management. The base of the thesis is an analysis of two acts, namely the Act No. 219/2000 on property of the Czech Republic and it´s presence in legal relations, as amended; and the Act of the Slovak Republic No. 278/1993 Corpus Juris on Administering State Property, as amended. This work explains …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na výklad právnej problematiky spojený s úpravou hospodárenia s majetkom štátu. Základom je rozbor dvoch zákonov, a to zákona č. 219/2000 Sb., o majetku Českej republiky a jej vystupovaniu v právnych vzťahoch v znení neskorších predpisov, a zákona Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Práca charakterizuje základné pojmy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře