Šárka Pavlásková

Bakalářská práce

Analýza evropského systému obchodování emisemi CO2

Analysis of European CO2-Emission Trading Scheme
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice obchodování právy vypouštět emise CO2 do ovzduší a dále uvádí principy, na kterých tento systém funguje. Popisuje emisní obchodování jako nástroj ochrany klimatu a Kjótský protokol včetně závazků, které z něho vyplývají. Podrobněji je popsán evropský systém obchodování emisemi CO2, především první fáze zavedení systému do praxe - období 2005-2007. Samostatná …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: Jiřina Dostálová
  • Oponent: Ondřej Vojáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/105

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management