Theses 

Strategie brand managementu ve službách – Kristýna Holasová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Holasová

Diplomová práce

Strategie brand managementu ve službách

Brand Management Strategy in Services

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá značkovými programy, které fungují v České republice. Teoretická část obsahuje základní teoretická východiska brand managementu, marketingového výzkumu a tvorby jeho plánu. Dále jsou v práci rozebrány jednotlivé značkové programy, a to jak na úrovni Evropské unie, tak i národní a regionální. Na tuto část navazuje marketingový výzkum, který se zabývá spotřebním chováním respondentů, znalostí evropských značkových programů a oblíbeností pivovaru Poutník. V závěrečné části je uvedeno doporučení, zda usilovat o získání značky a návrhy na šíření chráněného zeměpisného označení "České pivo".

Abstract: This thesis deals with the brand programmes functioning in the Czech Republic. The first part contains basic theoretical brand management grounds, marketing research and its plan creation. Furthermore there are analysed particular brand programmes on the European, national and regional level in the thesis. The following part is marketing research which is concerned with the respondents' consumable behaviour, European brand programmes knowledge and popularity of the Poutnik brewery. The final section presents recommendations whether to seek gaining the brand and proposals for disseminating protected geographical trademark "Czech beer".

Klíčová slova: Brand management, Značkové programy, Chráněné zeměpisné označení

Keywords: Brand management, Brand programmes, Protected geographical trademark

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Marie Hesková
  • Oponent: Monika Harantová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45010


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:37, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz