Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.

Disertační práce

Autonomous Learning at Universities and Its Influence on Language Learning Strategies and Metacognition

Autonomous Learning at Universities and Its Influence on Language Learning Strategies and Metacognition
Anotace:
Moje disertační práce se věnuje autonomnímu učení a jeho vlivu na strategie učení se jazykům a na metakognici. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry podpora autonomie v univerzitním prostředí, jmenovitě v kurzu English Autonomously (EA), ovlivňuje u studentů jejich používání strategií učení se jazykům a jejich metakognitivní povědomí. <P> Jako teoretický rámec pro uchopení autonomie používám …více
Anotace:
ím posunem u studentů jsou ty, na kterých stojí samotný kurz a které jsou principy autonomního učení. <P>
Abstract:
My dissertation deals with autonomous learning and its influence on language learning strategies and metacognition. The aim of the study was to find out to what extent the support of autonomy in the university context, namely the English Autonomously (EA) course, influences students´ use of language learning strategies and their metacognitive awareness. <P> I use constructivism, self-determination …více
Abstract:
ich are the principles of autonomous learning. <P>
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 3. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta