Bc. Kateřina Jungová

Bakalářská práce

Kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru a sledování hladin jetelových isoflavonoidů v závislosti na redoxním potenciálu

Cultivating of rumen fluid in bioreactor and monitoring of clover isoflavonoid levels in dependence on redox potential
Anotace:
Jetel luční (Trifolium pratense) patří mezi nejvýznamnější zdroje isoflavonů. Tyto látky jsou produkované jako sekundární rostlinné metabolity sloužící zejména k podpoře obranných reakcí rostliny. Mimo to jsou isoflavony strukturně podobné 17β-estradiolu, což jim umožňuje vazbu na estrogenní receptory α i β a tím projevit jejich pozitivní účinky na lidské zdraví. K plnému projevu je zapotřebí vysoký …více
Abstract:
Red clover (Trifolium pratense) is one of the most important sources of isoflavones. These compounds are produced as secondary metabolites by plants and are particticularly used to support defense reactions of the plant. Besides this function, the structure of isoflavones is similar to the structure of 17β-estradiol, which enables them to bind to estrogen receptors α and β and manifest their positive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie