Bc. Jana Karlíková

Diplomová práce

Zpřístupnění města Třebechovice pod Orebem a okolí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

The accessibility of the town of Třebechovice pod Orebem and surroundings for people with reduced mobility and orientation
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na zpřístupnění města Třebechovice pod Orebem a okolí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení stávající situace. V práci jsou zanalyzovány památky města Třebechovice pod Orebem, železniční stanice, autobusové zastávky a jiné stavby.
Abstract:
This master thesis is focused on the accessibility of the town of Třebechovice pod Orebem and surroundings for people with reduced mobility and orientation. The aim of the thesis is to propose improvement of the current situation. This master thesis analyses sights in Třebechovice pod Orebem, the railway station, bus stations and other buildings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Helena Becková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karlíková, Jana. Zpřístupnění města Třebechovice pod Orebem a okolí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera