Bc. Nicola Plhalová

Diplomová práce

Využití regionálních individuálních projektů aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Karviná

Usage of regional individual active employment policy projects in Karvina district
Anotace:
Diplomová práce se zaměří na využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a regionálních individuálních projektů v okrese Karviná v letech 2016-2020. Cílem práce je vyhodnotit využití těchto nástrojů a navrhnout opatření pro jejich efektivnější využití ve zkoumaném území, případně doporučit legislativní změny v právní úpravě této problematiky. Důraz bude kladen na nezaměstnanost a aktivní politiku …více
Abstract:
This Diploma Thesis will focus to usage of tool for active employment policy and regional project in Karvina district during the years 2016-2020. Target is to evaluate usage of those tools and suggest measures that will be more effective in using in selected and examined area, also recommend legislative changes in this problematic eventually. Focus will be given to unemployment and active employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/g8awl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Cenková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné