Bc. Markéta Hrdinová

Diplomová práce

Kalkulace nákladů v konkrétním podniku

Cost calculations in the specific company
Anotace:
Předmětem diplomové práce s názvem „Kalkulace nákladů v konkrétním podniku“ je rozbor systému přiřazování nákladů ve vybraném výrobním podniku a návrhy na zdokonalení kalkulačních postupů. Teoretická část se nejprve stručně věnuje manažerskému účetnictví, dále se zaměřuje na klasifikaci nákladů a konečně se zabývá samotnou kalkulací – zejména různými typy kalkulací a kalkulačními metodami. V praktické …více
Abstract:
The object of the diploma thesis entitled “Cost calculations in the specific company” is the analysis of a cost calculation system in the manufacturing company and suggestions for calculation techniques improvement. The theoretical part provides at first information about the management accounting, then concentrates on the cost classification and finally covers the calculation itself – especially the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance