Bc. Pavlína Honcová

Diplomová práce

Vliv změny denzity oční čočky na zrakovou ostrost

Influence of change of crystalline lens' density on visual acuity
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá změnou zrakové ostrosti, která bývá ovlivněna onemocněním kataraktou, kdy se oční čočka kalí a hodnota její denzity se zvyšuje. Zkalená oční čočka absorbuje určité množství procházejícího světla a menší množství světla se tak dostane až na sítnici. Teoretická část diplomové práce pojednává komplexně o vlastnostech, funkcích a možných patologiích oční čočky. Začátek diplomové …více
Abstract:
This diploma work deals with change of visual acuity, which used to be infulenced by cataract, when crystalline lens obscures and valuation of its density increase. Roily crystalline lens absorbs explicit amount of light, that goes throuh. And only little amount passing light gets to retina. Theoretical part of diploma work complexly deals with characters, functions and possible pathologies of crystalline …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Eva Žampachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta