Bc. Pavlína Honcová

Master's thesis

Vliv změny denzity oční čočky na zrakovou ostrost

Influence of change of crystalline lens' density on visual acuity
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá změnou zrakové ostrosti, která bývá ovlivněna onemocněním kataraktou, kdy se oční čočka kalí a hodnota její denzity se zvyšuje. Zkalená oční čočka absorbuje určité množství procházejícího světla a menší množství světla se tak dostane až na sítnici. Teoretická část diplomové práce pojednává komplexně o vlastnostech, funkcích a možných patologiích oční čočky. Začátek diplomové …more
Abstract:
This diploma work deals with change of visual acuity, which used to be infulenced by cataract, when crystalline lens obscures and valuation of its density increase. Roily crystalline lens absorbs explicit amount of light, that goes throuh. And only little amount passing light gets to retina. Theoretical part of diploma work complexly deals with characters, functions and possible pathologies of crystalline …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Eva Žampachová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta