Bc. Zuzana Bušíková

Diplomová práce

Historie transportu štěrkových klastů místních hornin a křemene v ledovcových sedimentech Zlatohorské vrchoviny

Transport history of gravel clasts of local rocks and quartz in glacial sediments of the Zlaté Hory Highlands
Abstract:
The sediments of the Pleistocene continental glaciation in the western part of Zlaté Hory Highlands, which are temporarily classified into the Elsterian glaciation, were investigated in this thesis. The studied area is geomorphologically defined in the theoretical part of the study, its pre-Quaternary and Quaternary geological structure is described, as well as the sediments of continental glaciation …více
Abstract:
V rámci této diplomové práce byly zkoumány sedimenty pleistocenního kontinentálního zalednění v západní části Zlatohorské vrchoviny, které jsou časově kladeny do elsterského glaciálu. Studovaná oblast je v teoretické části práce geomorfologicky vymezená, popsaná je její předkvartérní a kvartérní geologická stavba, rovněž tak i sedimenty kontinentálního zalednění a ostatních kvartérních procesů. Pro …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta