Bc. Kristína Mitterová

Bachelor's thesis

Schopnosť rozpoznávať emócie u hráčov MMo hier a jej súvislosť s hernou závislosťou

Facial emotion recognition in MMO gamers and its relation to online game addiction
Abstract:
This bachelor ‘s thesis deals with evaluation of emotion recognition skills among MMO games players and description of factors, emerging from up-to-date empirical findings, that might lead to prediction of this construct. Five possible predictors were assessed- compare of gaming engagement (casual gaming with highly engaged gaming or gaming at risk of addiction, according to the typology of Charlton …more
Abstract:
Práca sa zaoberá meraním schopnosti rozpoznávania tvárových výrazov emócií na vzorke hráčov MMO a popisu faktorov, ktoré by ju, na základe doterajších empirických štúdií, mohli predikovať. Skúmaných bolo päť prediktorov- dva vznikli porovnaním angažovanosti hráča (bežné hráčstvo s vysokoangažovaným alebo v risku z vyvinutia závislosti, na základe typológie Charltona a Danfortha), mieru dysfunkčnej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Reader: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.