Bc. Kristína Mitterová

Bakalářská práce

Schopnosť rozpoznávať emócie u hráčov MMo hier a jej súvislosť s hernou závislosťou

Facial emotion recognition in MMO gamers and its relation to online game addiction
Abstract:
This bachelor ‘s thesis deals with evaluation of emotion recognition skills among MMO games players and description of factors, emerging from up-to-date empirical findings, that might lead to prediction of this construct. Five possible predictors were assessed- compare of gaming engagement (casual gaming with highly engaged gaming or gaming at risk of addiction, according to the typology of Charlton …více
Abstract:
Práca sa zaoberá meraním schopnosti rozpoznávania tvárových výrazov emócií na vzorke hráčov MMO a popisu faktorov, ktoré by ju, na základe doterajších empirických štúdií, mohli predikovať. Skúmaných bolo päť prediktorov- dva vznikli porovnaním angažovanosti hráča (bežné hráčstvo s vysokoangažovaným alebo v risku z vyvinutia závislosti, na základe typológie Charltona a Danfortha), mieru dysfunkčnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.