Radana BARTUSKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s poraněním míchy

Nursing care of patients with spinal cord injury
Anotace:
Tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienty s míšním poraněním. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a obecným plánem péče. Teoretická část se zabývá patofyziologii, etiologii, diagnostikou a léčbou onemocnění. Obecný plán v části praktické se zabývá ošetřovatelskou péči o spinálního pacienta - od příjmu pacienta do nemocnice po jeho propuštění. Jsou stanoveny ošetřovatelské diagnózy …více
Abstract:
The subjekt of this bachelor's dissertation is nursing care for patiens with spinal cord injury. This dissertation is consisting of two parts: theoretical and general nursing care guidelines. Theoretical part consists of pathophysiology, etiology, diagnostics and treatment. The general nursing guideline portion consists of practical nursing care guidelines from admitting to releasing the patient from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTUSKOVÁ, Radana. Ošetřovatelská péče o pacienta s poraněním míchy. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta