Jan Kyncl

Diplomová práce

Potenciální produkt. Ekonometrická aplikace v podmínkách ČR.

Potential output. Econometric application for Czech Republic.
Anotace:
V této práci shrnuji několik přístupů k odhadu potenciálního produktu a z něj odvozené mezery výstupu včetně jejich výhod a nevýhod. Je provedena i vlastní aplikace dvou modelů na aktuální reálná data pro Českou republiku. Konkrétně jsou detailněji rozebrány a využity modely odhadu pomocí Hodrickova-Prescottova filtru a produkčního přístupu, které pro odhad potenciálního produktu využívá i ČNB. Tyto …více
Abstract:
I summarize different methods of potential output and output gap estimation including advantages and disadvantages in this thesis. I also applied two published models on real data for Czech Republic. Concerned models are Hodrick-Prescott filter and so called Production Approach. Both approaches are simultaneously used by ČNB. This thesis offers comparison between HP filter and production approach and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: Václava Pánková
  • Oponent: Milan Bašta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34570

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství