Sushil Kumar Mishra, M.Sc.

Disertační práce

Exploring Protein-Carbohydrate Interactions Using Tools of Molecular Modeling

Exploring Protein-Carbohydrate Interactions Using Tools of Molecular Modeling
Anotace:
Interakce mezi proteiny a sacharidy hrají klíčovou roli v mnoha biologických procesech jako je například odstraňování glykoproteinů z krevního oběhu, buněčné rozpoznávání, interakce buněk imunitního systému nebo v rámci procesu nádorového bujení a tvorby metastáz. Tato práce zkoumá možnosti pochopení a návrhu interakcí mezi lektiny a sacharidy pomocí metod molekulového modelování. Interakce lektin …více
Abstract:
Lectin−saccharide interactions play a crucial role in many biological processes such as clearance of glycoproteins from the circulatory system, cell−cell recognition, cell interactions in immune system to malignancy and metastasis. This thesis explores the possibilities of understanding and engineering interactions between lectins and carbohydrates by molecular modeling. Characterization of lectin …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 3. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D., doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.