Nicole Fatinová

Diplomová práce

Zásady Lean Startup metodológie aplikované do prostredia zavedenej firmy

Zásady Lean Startup metodologie aplikovány do prostředí zavedené firmy
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem, a to prostřednictvím uplatnění metodologie určené pro začínající firmy – Lean Startup.Teoretická část popisuje a vysvětluje koncept Lean Startup, principy korporátního podnikání, intrapodnikáni a věnuje se možnosti jejich vzájemného propojení. V tomto kontextu dále popisuje aktuální situaci v České republice …více
Abstract:
This Master Thesis deals with the possibility of increasing the competitiveness of small and medium-sized companies by applying the methodology for start-ups.The theoretical part describes and explains the concept of Lean Startup, principles of corporate entrepreneurship, intrapreneurship and deals with the possibilities of their interconnection. In this context, it also describes the current situation …více
Abstract:
Tato diplomová práca sa venuje možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných firiem, a to prostredníctvom uplatnenia metodológie určenej pre začínajúce firmy – startupy. Teoretická časť popisuje a vysvetľuje koncept Lean Startup, princípy korporátneho podnikania, intrapodnikania a venuje sa možnosti ich vzájomného prepojenia. V tomto kontexte ďalej popisuje aktuálnu situáciu v Českej republike …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Michal Andera
  • Oponent: Petr Paulín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73638